NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Ny rapport: Natur- og kulturminner i Budalen landskapsvernområde

By Gunnar Austrheim

Storbekkoya_Rapport

En ny rapport som oppsummerer  det tverrvitenskelige arbeidet som er gjort i Budalen er nå tilgjengelig. Natur- og kulturminner i Budalen landskapsvernområde: Arkeologiske, historiske, vegetasjonshistoriske og
økologiske undersøkelser i DYLAN-prosjektet.
Forfattere er Thyra Solem, Lars Stenvik, Aud Mikkelsen Tretvik, Kristian Hassel, Dag-Inge Øien, Egil Ingvar Aune, Per Sjögren, Marc Daverdin, Magni Olsen Kyrkjeeide & Gunnar Austrheim
En pdf av rapporten kan lastes ned her.