NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Nye og dårlig kjente arter i Scalibregmatidae fra Norskehavet

By Torkild Bakken

En ukes workshop med spennende resultater er nettopp tilbakelagt. Tema denne gangen var familien Scalibregmatidae, med hovedfokus på Norskehavet. Forløperen til dette prosjektet viste at det kunne være grunn til å være oppmerksom på nye arter fra denne gruppa. Nå kan vi slå fast at vi slett ikke har kjent godt nok hvilke arter vi har. Spesielt fra dypere vann men også på sokkelen og langs kysten finner vi nye arter.

Scalibregmatidae, et individ fra Norskehavet. Foto: Katrine Kongshavn/Universitetsmuseet i Bergen, UiB.

Med nye arter mener vi i dette tilfelle nye for Norge og nye for vitenskapen. Vi kan med sikkerhet si at vi har funnet to nye for vitenskapen. En grundig gjennomgang av litteraturen og kontroll mot typemateriale av nærstående arter er nødvendig før et endelig resultat etter denne ukas arbeid kan legges frem. Det vil nødvendigvis ta litt tid.

En spennende del ved dette arbeidet er nye arter som avsløres ved hjelp av DNA barcoding. Kan det være arter nye for vitenskapen? Også her kreves mye arbeid fremover for å avsløre riktig identitet til disse. I ett slikt tilfelle finner vi ikke åpenbare morfologiske forskjeller. Det gjør det spennende men også utfordrende.

For å jobbe med denne gruppa har vi fått finansiering til et prosjekt fra Norsk dypvannsprogram. Det er en videreføring fra et tidligere prosjekt der vi så at det var ukjente arter tilstede i faunaen. Tidligere har vi jobbet med materiale fra dype områder i Norskehavet. For Scalibregmatidae sin del så vi at det var nødvendig å holde dypvannsmateriale sammen med prøver fra kyst og sokkel. Grunnen til det er kunnskapen til denne gruppa i våre farvann. Den er basert på eldre beskrevne arter der også en del andre eldre arter har blitt synonymisert. Selv om noen arter er godt kjent har scalibregmatidene vært en lite kjent og studert gruppe i norske farvann.

Scanning elektronmikroskop er et nyttig verktøy i studier av flerbørstemark. Her er et indvid montert og under studie i mikroskopet. Foto Torkild Bakken.

Et viktig mål på veien i prosjektet er workshopen vi nå har lagt bak oss der prosjektdeltakerne har vært samlet ved universitetsmuseet i Bergen. Det har bragt klarhet i mange spørsmål vi hadde tidligere, men samtidig bragt frem nye problemstillinger. Vi jobber nå videre med resultatene der spørsmålene er besvart.