NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Ny rapport fra Grimsdalen landskapsvernområde

By Gunnar Austrheim

NIKUTema38_Page_001Prosjektmedarbeiderne i DYLAN som har jobbet i Grimsdalen har nå ferdig en rapport som oppsummerer arbeidet som er gjort på natur- og kulturminner i dette landskapsvernområdet.  Referanse: Risbøl, Ole; Stene, Kathrine; Sætren, Anne (red.) 2011. Kultur og natur i Grimsdalen landskapsvernområde. Sluttrapport fra DYLAN-prosjektet. – NIKU Tema 38. 217 sider. En pdf av rapporten kan lastes ned her.