NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Feltarbeid på Sletvik – på jakt etter flere arter

By Torkild Bakken

Vårt arbeid med DNA barcoding begynner å gi resultater. For å løse spørsmål som reiser seg jakter vi på mer materiale fra enkelte arter. I tillegg ønsker vi å finne arter vi så langt ikke har funnet før, eller har funnet på lang tid. I begge disse tilfellene har vi ikke ferskt materiale vi kan bruke til DNA barcoding.

Sletvik feltstasjon er NTNU sin største feltstasjon, og her har vi tilbrakt mye tid. Det gjør at vi kjenner området godt og hvilke habitater som finnes. Flere ulike habitater er tilgjengelig innenfor et lite område. Her har vi også funnet mye av de nakensneglene vi har benyttet, både til DNA barcoding og til det materiale vi tidligere benyttet til dokumentasjon av forekomst og utbredelse av de ulike artene. Mye av det materialet av nakensnegler vi har liggende i de vitenskapelige samlingene til NTNU Vitenskapsmuseet er hentet fra dette området.

Nå har vi satt av to dager til å lete opp flere individer av nakensnegler. Vi har hatt et dykk i Hopavågen. Her fant vi lite nakensnegler men noen få individer dukket opp. En av disse så spennende ut, en Aeolidia papillosa. Eller er det egentlig det? Individet har flere avvikende karakterer som vi vanligvis kjenner Aeolidia papillosa og Aeolidiella glauca på. Begge arter som vi kjenner fra tidligere. Det er disse to artene som er kjent fra tidligere i norske farvann, men vi kan naturlig nok ikke utelukke at andre arter kan dukke opp. Utfordringen i dette tilfellet er at andre arter har sin naturlige utbredelse fra de britiske øyer, og er ikke funnet nærmere Norge enn det. Dette må vi undersøke nærmere.

Dette individet ligner Aeolidiella glauca, men har enkelte andre karakteristikker enn det som er vanlig. Foto fra lab: Torkild Bakken