NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Grensesprengende!

By Magni Olsen Kyrkjeeide

Å finne en ny art for en lokalitet er alltid stas, men å sette ny utbredelsesgrense for en art er enda morsommere. I sommer dro botanikerne ved herbariet i Trondheim til Lofoten for å kartlegge mosefloraen der. Det var lite kunnskap om området fra før av, så forventingene til spennende funn var store. Og det ble faktisk også en del spennende funn. Blant annet så fikk opptil flere arter ny nordgrense for Norge, noen helt fra Trøndelag. Men nylig har Kjell Ivar Flatberg flyttet en utbredelsesgrense imponerende langt. Han fant sylfidtorvmose (Sphagnum venustum) i Steinkjer, som er første funn av arten utenfor østkysten av Canada. Arten ble beskrevet som ny for vitenskapen i 2007 og det var Kjell Ivar selv som fant den i Canada. Den har siden blitt funnet et par steder til i Canada, og nå har den altså dukket opp i Norge også. Det står mer om selve funnet i Norge på forskning.no.

Sylfidtorvmose sammen med mange andre torvmosearter. De spede, brune skuddene på nedre halvdel av bildet er sylfidtorvmose, ny for Norge og Europa. Foto: Kjell Ivar Flatberg