NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Dag 2: Biologi og arkeologi

By

I dag har vi fått sett mye forskjellig. På begynnelsen av dagen lærte vi litt om arkeologi. Vi fikk se ulike gjenstander fra museets samlinger, gjenstander fra både steinalder, bronsealder og jernalder.

Utstoppede fugler
Omvisning i magasinene

Vi fikk også en omvisning i magasinene, der vi fikk se mange utstoppede dyr, skjeletter og fugler fra  hele verden.

Etter lunsj dro vi til Ilaparken. Der lette vi etter insekter og småkryp, som vi fanget med håv. Det ble fanet insekter i Ilabekken og i parken. Veps og sommerfugl var blant funnene på land. Vi tok med insektene til museet og så på disse i mikroskop.

Klar til å fange insekter!
På leting etter insekter
Jentene har funnet noen småkryp i bekken