NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Nakensneglsafarien omtalt i Dykking

By Torkild Bakken

Nakensneglsafarien 2011 i Gulen er omtalt i siste utgave av Dykking.Bladet Dykking har laget en omtale av nakensneglsafarien vi deltok på ved Gulen dykkesenter i mars. Det er gitt bred omtale av de gode resultatene som ble oppnådd, takket være entusiastiske og dyktige deltakgere.

Det fremheves funn av nye arter for Norge og funn av arter som bare er funnet et fåtall ganger. Dette bør gi inspirasjon til mer leting. Området rundt Gulen har åpenbart spesielle kvaliteter, et mangfold av habitater på et lite område er nøkkelen til suksess.

Omtalen står på trykk i Dykking 3/2011, den finnes ikke på nettsidene.

Lenke til Dykkings nettsider