NTNU Vitenskapsmuseets blogger

By Gunnar Austrheim

Prosjektledere/kontaktpersoner for WP1 ved de ulike Universitetsmuseene:

Kulturhistorisk og naturhistorisk museum, Universitetet I Oslo (UIO) i samarbeid med Norsk institutt for Kulturminneforskning (NIKU): Grimsdalen

Karl Kallhovd, karl.kallhovd@khm.uio.no, Seksjonsleder fornminne, Kulturhistorisk museum, UIO

Kathrine Stene, kathrine.stene@khm.uio.no Forsker, Kulturhistorisk museum – UIO

Vegar Bakkestuen, vegar.bakkestuen@nhm.uio.no Forsker, Naturhistorisk museum, UIO

Ole Risbøl, ole.risbol@niku.no, Forsker, NIKU

Bergen Museum, Universitetet I Bergen (UIB): Sunndalen og Erdalen
Kari Loe Hjelle, Kari.Hjelle@bm.uib.no, Førsteam. Bergen museum, De naturhistoriske samlinger, UiB

Tromsø Museum, Universitetet I Tromsø (UIT): Dividalen
Per Johan Sjøgren, per.sjoegren@uit.no, Forsker, Seksjon for kulturvitenskap, UIT

NTNU Vitenskapsmuseet: Budalen
Thyra Solem, thyra.solem@vm.ntnu.no Forsker, Seksjon for naturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet

Prosjektansvarlig WP2: Terje Brattli, terje.brattli@vm.ntnu.no Forsker, Seksjon for arkeologi og kulturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet

Prosjektansvarlig WP3: Gunnar Austrheim, Gunnar.Austrheim@vm.ntnu.no, Des Thompson, Des.Thompson@snh.gov.uk

Rådgivingsgruppe:

Økologi: John Atle Kålås, Artsdatabanken, NO, Des Thompson, Scottish Natural Heritage, UK

Arkeologi: Birgitte Skar, NTNU, NO,  Hans Peter Blankholm UIT, NO (fra 2011), Reidar Bertelsen, UIT, NO (ut 2010), Eva Svensson, Karlstad University, S
Vegetasjonshistorie: John Birks, UIB, NO, Bent Odgaard, Aarhus University, DK
Geografi: Michael Jones, Gunhild Setten NTNU, NO.
Historie: Aud Mikkelsen Tretvik, NTNU, NO