NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Arktisk utvandring og utvanning

By Hans K. Stenøien

Når isen smelter og klimaet blir varmere, så flytter arktiske dyr seg sørover. Der treffer de nærstående arter som de normalt ikke har kontakt med, men som de ikke har noe imot å bli bedre kjent med. Hybridisering hos polare arter er en betydelig trussel mot nordlig biodiversitet. 

Du bør dra hjem (Ill: Wikimedia)

 

I de senere år har man funnet flere eksempler på hybrider mellom grizzlybjørn og isbjørn i nordlige Amerika. Også innen andre dyregrupper har man observert hybrider mellom nordlige og mer sørlige arter. Man har totalt observert 34 mulige hybridiseringshendelser av denne sorten den senere tid, og av 22 arter involvert så er 14 arter utrydningstruet. Hybrider mellom sjeldne arter som isbjørn og mer sørlige arter betyr at gensammensetninger vannes ut, genkombinasjoner brytes opp og genetiske tilpasninger som har blitt dannet over hundretusenvis av år blir ødelagt. Hybrider kan innebære store endringer i sosiale og økologiske strukturer. Det er viktig å overvåke dette fenomenet, og hvordan man kan forhindre eller begrense slik hybriddannelse hos truede dyr.