NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Gaupe

By Team Quad
Denne gaupa (Lynx lynx) står i utstillingen ”Fra Noahs ark til dobbel helix” på NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim. Den står sammen med grevling, rødrev, fjellrev, snøugle og vaskebjørn.

 Utseende

Gaupa på NTNU Vitenskapsmuseet. Foto: Amalie Spilsberg

Gaupa har brun-oransje pels med mørkebrune flekker. Halen er kort med en svart tupp.

Den har en kroppslengde på 70-120 cm og har en kroppsvekt på 20 kg. Den har et lite hode i forhold til kroppen. Man kan skille mellom flere ulike typer gauper, ved å studere pelsen. ”Kattegaupe” har masse flekker, ”revegaupe” har kun flekker på føttene og ”ulvegaupe” er flest flekker på ryggen. [ref]Store norske leksikon om gaupe[/ref]

Leveområder
Gaupa finnes i områder i Vest-Europa, rundt Stillehavskysten, og i Nord-Amerika. Den finnes også i skogsområder i Norge, og opp til Finnmark. Gaupa forekommer på alle kontinentene, bortsett fra Australia. Gaupa er en rovdyrart og hører til kattefamilien. Arten er også den eneste viltlevende kattedyret i Nord-Europa. [ref]Store norske leksikon om gaupe[/ref]

Gaupene lever over stort område. Leveområdene til en hunngaupe med unger, er ca. 500 km2. Områdene til enslige hanner, er tre ganger større. [ref]World Wide Fund for Nature om gaupe[/ref]

Næringskilde

Foto: Philip MacKenzie. www.sxc.hu

Gaupa er en dyktig jeger. Den sniker seg innpå byttet, og gir heller opp hvis den ikke lykkes etter første forsøk. På grunn av sin hurtighet er den den mest effektive jegeren i skogen, etter mennesket. Gaupa lever av pattedyr, spesielt  hare, rev, rådyr, sau og geit, men også fugl. Gaupebestanden i Norge består av ca. 300 dyr (2005), og den er derfor utrydningstruet. Dette skyldes både ulovelig jakt og for høye fellingskvoter. [ref]«Gaupa i fare.» GEMINI: Forskningsnytt fra NTNU og SINTEF[/ref] [ref]World Wide Fund for Nature om gaupe[/ref]