NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Team Rat(tata)

By Team Rattata

Forfatterne av denne wikisiden er team rattata. Gruppen består av 6 medlemmer som heter Ingvild, Julie, Ida, Even, Espen og Christine. Vi går på Adolf Øien videregående skole i klasse 1STA