NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Helleristningsstein med båter

By Team Anders
Denne helleristningssteinen med båter som motiv er funnet ved Selbusjøen og ble laget en gang i løpet av bronsealderen. Steinen er ca 1 meter lang og en halv meter bred. Helleristningene er på størrelse med et vanlig A4-ark og motivet viser to båter med to sirkler. Steinen kan du nå finne på Vitenskapsmuseet i Trondheim.


Helleristningsstein fra utstillingen "Midt-Norges forhistorie" på Vitenskapsmuseet i Trondheim

Denne helleristningsteinen er en av flere steiner som er funnet ved Selbustranda. Den første av de ble funnet på gården Engan i 1930. Oppdagelsene av de andre ble mest funnet rundt 1947-48. Disse ble funnet fort mest på grunn av lav vannstand akkurat i denne perioden. Den lave vannstanden førte til at mennesker vandret rundt stranden på en annen måte enn før. De kjente steinene er forholdsvis ganske små, med 1 til 1 og en halv kvadratmeter. På steinene finnes det i alt 6 forskjellige motiv. Som sagt har denne steinen to båter som står over hverandre, og over hver båt er det konsentriske ringer. En av båttypene på steinene er identifisert som den klassiske bronsealdertypen, derfor kan vi vite når helleristningene ble laget.[ref] SPOR 2004 Nr. 1[/ref]

Den røde malingen er malt på i vår tid for å vise bedre hva det er bilde av. Slik var det ikke før de ble oppdaget og gjorde det vanskelig å skille helleristninger med vanlige steiner. Dette var fordi vannet skapte slitasje på motivet og det ble mer uklart.[ref]Selbu kommune om helleristninger[/ref]

Helleristninger er bilder av mennesker, dyr, gjenstander og symboler. Det er hugd, skåret, slipt eller malt på bergflater og ofte på store steiner. I dette tilfellet er helleristningen hugd inn på en løs steinblokk. De nordiske helleristningene har to hovedkomplekser. De har veideristningene som er knyttet til jegernes kultur og de har også de som kalles jordbruksristninger. Jordbruksristninger har sin bakgrunn i bondens kultur. Vår helleristning er en jordbruksristning fordi de ble laget under bronsealderen. De nordiske helleristninger er veldig motivrike og stilmessige varierte.[ref]Generelt om helleristninger[/ref] [references]