NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Primstav (primatio lunae)

By polske nordmenn
Primstav er en gregoriansk kalender av tre der hver dag i året er skåret inn som en strek eller hakk. Den ene siden viser sommerhalvåret og den andre siden viser vinterhalvåret.

Div. primstaver "Vitenskap i verdens utkant" utstilt på Vitenskapsmuseet

Primstaven er en stav på ca 50-80cm, som viser dagene i den gregorianske kalenderen. Den ble tatt i bruk på slutten av 1400-tallet, og mange mener den stammet fra den enda eldre runekalenderen. Primstaven ble etter hvert avløst av den trykte kalenderformen vi kjenner i dag, med dager, uker og måneder. [ref] Wikipedia/Primstav [/ref] [ref] SNL/Primstav [/ref]

På vitenskapsmuseet i Trondheim er det stilt ut 15 forskjellige primstaver. Noen av dem er store, og andre litt mindre. De har også forskjellige former, de fleste er flate og avlange, mens noen få av dem har en oval form med et hull i midten. De fleste primstavene i utstillingen dateres til slutten av 1700- tallet [ref] «Vitenskap i verdens utkant»/Primstaver» [/ref].

[references]