NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Jeg fant, jeg fant! Natur- og kulturminner i Budalen sommeren 2010

By Marc Daverdin

Budal2010_inskripsjon

Høg aktivitet også i 2010 i Budalen, og feltarbeidet foregikk i flere etapper utover sommeren og høsten. Det ble blant annet registrert kulturminner, tatt prøver for pollenanalyse og kartlagt moser. Bildet viser en inskripsjon fra en høyløe om når siste høylass ble kjørt hjem på ettervinteren i 1897. Du kan lese mer om årets felt- og innsamlingsarbeid her i pdf.