NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Isbjørn (Ursus maritimus)

By Team Ursus

Isbjørnen er verdens største nålevende rovdyr. Vekten varierer derimot svært mye mellom hanner og hunner og vekten kan også variere voldsomt i løpet av sesongen. Isbjørner finnes i arktiske strøk hvor det er tilgang til sjøis store deler av året. De lever hovedsakelig av sel og kjennetegnes på den skittenhvite kraftige pelsen.

Isbjørnen er den største av verdens bjørnearter, men likevel er det stor forskjell på hanner og hunners størrelse. Hanner veier mellom 300 og 800kg, mens hunner kun veier mellom 150 og 350kg. Kroppsvekten, spesielt hos hunner, kan variere voldsomt i løpet av sesongen. Hunners kroppsvekt kan faktisk dobles fra tidlig vår til sein sommer. Størrelsen på en voksen isbjørn er på mellom 180 og 260 cm. Den letteste måten å skille hannbjørner (bamser) fra hunnbjørner (binner)er ved å se på nakken som hos bamsene kan virke større enn hodet i motsetning til binnene som har en relativt smal nakke. [ref]Norsk polarinstitutt [/ref]

Hodeskallen til en isbjørn

Isbjørner regnes som marine pattedyr. De bor rundt toppen av det arktiske havet. De kan reise så mye som 1000 km nord og sør ettersom isen fryser og smelter. Om sommeren hender det at de er på isflak som flyter rundt, og da kan de havne på ukjente plasser. Isbjørnene er hovedsakelig rovdyr, men de kan også spise planter. De lever av seler, sjøfugler og fisk. De er også ådseletere. Isbjørner har to jegertaktikker. De jakter hovedsakelig med stillejakt. Da sitter de ved en ett pustehull i isen for seler og så ta selen når den kommer opp. Den andre taktikken er å svømme igjennom åpne sprekker i isen for å komme nær nok til å ta en sel. [ref]Norsk Polarinstitutt[/ref] [ref]Marinebio[/ref] [ref]IUCN Red List[/ref]

Isbjørnen er en utrydningstruet art. På grunn av at habitatet deres minskes når isen smelter blir det vanskeligere for isbjørnen å leve. I tillegg blir den jaktet på av innfødte i USA og Canada. Det finnes i dag mellom 20 og 25 tusen isbjørner i verden, men dette tallet minsker for hvert år. [ref]Norsk Polarinstitutt[/ref] [ref]Marinebio[/ref] [ref]Encyclopedia of Life[/ref]

Hvis du vil lese mer om isbjørn kan du sjekke ut disse sidene:
IUCN Red List
Encyclopedia of Life

[references]