NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Vær kritisk til kildene

By Tove Eivindsen
Ikke alt du finner på nett er sant eller rett. Også informasjon som ser ut som om den er offisiell kan være misvisende.

Dette er for så vidt ikke noe nytt – det står jo også mye i bøker som er bløff.

Derfor er det viktig å være kritisk til informasjon, og spesielt det du finner på nett.
Ta Wikipedia som eksempel: Dette nettleksikonet er skrevet og redigert av brukerne – og det er lagt inn enorme mengder spennende og leseverdig informasjon.

Men: Ikke alle brukerne er eksperter på det de skriver om. Derfor kan det oppstå feil og misforståelser. Noen er også ute etter å tulle eller ødelegge, og legger inn feilinformasjon med vilje. Derfor bør en være litt skeptisk til informasjon en har funnet på Wikipedia, og gjerne sjekke opp informasjonen en finner der flere steder.

Akkurat det bør en i grunnen gjøre til en vane. Bruk alltid minst to kilder dersom det er mulig. Da er det mye større sjanse for at det blir rett!

Og husk: Det er ikke alle sider som er så offisielle som de gir seg ut for. Biltilsynet.no er for eksempel ikke det virkelige Biltilsynet. “Biltilsynet” er nemlig Statens vegvesen, som har nettsiden vegvesen.no.

Ung.no har laget skrevet en del om kildekritikk, og blant annet laget en sjekkliste: www.ung.no/kildekritikk