NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Den 10. internasjonale børstemarkkonferansen

By Torkild Bakken

I juni ble den 10. internasjonale børstemarkkonferansen arrangert i Lecce i Italia. Dette er en stor konferanse som arrangeres hvert tredje år, og samler fagfolk som jobber med flerbørstemark. Alle tema er representert – biosystematikk, økologi, fysiologi, biogeografi. Denne gangen vare det 170 deltakere fra alle verdensdeler som fikk med seg en rekke spennende foredrag og postere.

Den internasjonale polychaetorganisasjonen som er en sammenslutning av fagfolk fra hele verden leder den internasjonale konferansen, men det er en stab fra arrangørlandet som står for arrangementet. I 2010 var det Universitetet i Lecce, Italia, som var arrangør med Adriana Giangrande og Maria Christina Gambi som faglige ledere.

Vi fant det naturlig å bidra med en presentasjon fra et pågående prosjekt fra de dype områdene i Norskehavet. Vi har de siste par årene jobbet med flere grupper basert på et omfattende materiale i hovedsak fra 1980-tallet, men også med noe nyere innsamling. Hovedtrekkene er at det er mye ny informasjon, også nye arter for vitenskapen. En av gruppene – Opheliidae – som vi presenteret en felles poster på, inkludere en ny art for vitenskapen, og flere nye funn av tidlig beskrevne arter. De siste har ikke vært funnet siden originalbeskrivelsen. Dette kan virke overraskende, men de dype områdene i Norskehavet er også dårlig undersøkt. At det dukker opp nye funn, og nye arter, er derfor ikke uventet. Den internasjonale polychaetorganisasjonen (International Polychaetology Association) hadde som vanlig sitt «årsmøte» i løpet av konferansen. Torkild Bakken er for tiden representant for Skandinavia i denne organisasjonen.

Bidrag fra medlemmer av norsk polychetforum var denne gangen tre postere:

  • Jon Anders Kongsrud, Torkild Bakken and Eivind Oug. Deep-water species of Ophelina in the Norwegian Sea, with description of a new species.
  • Eivind Oug. Lumbrineridae from the Norwegian Sea with a new deep-water species of Abyssoninoe (Annelida: Polychaeta).
  • Cinthya S.G. Santos, Torkild Bakken, Chris Glasby and Robin S. Wilson. Cosmopolitan or cryptic Nereididae species: how many are they indeed?
Diskusjoner rundt vår poster om opheliider i Norskehavet. Foto: Torkild Bakken/NTNU Vitenskapsmuseet