NTNU Vitenskapsmuseets blogger

22. september 2010

By Tove Eivindsen

NTNU Vitenskapsmuseet har et knippe flotte doktorgradstipendiater, og i dag har Guro (som er én av dem, og er med i prosjektgruppa), bedt fagseksjonene våre la noen av disse stipendiatene få delta på Vitenwiki som såkalt pliktarbeid.

Når en tar en doktorgrad (phd) ved en virksomhet, er det nemlig vanlig at en må jobbe en del i virksomhetens vanlige arbeid – både slik at en skal lære mer om hvordan institusjonen jobber, men også for at en skal være en del av kollegiet. Dette kalles «pliktarbeid».

Svaret kom raskt: Vi får med oss stipendiater både fra arkeologi og biologi!

De vil bli ”mentorer” for teamene under gjennomføringen. Takk til dem!