NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Første dag på gruppe 4 (uke 2)

By
fiskemåker på taket

Vi gikk til Nidelva for å se på fuglelivet.

Vi så 10 arter.

Vi så Tårnseiler, Gråmåke, Hettemåke, Gråspurv, Fiskemåke, Stokkand, Kråke, Due, Kvinand, Svale.

Vi så også på beverspor,det var et tre som de hadde gnagd på.Vi fikk et nytt medlem Mari.