NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Dag 1 ved Nidelva! (uke 2)

By

Vi startet med å ha et felles møte. Der fikk vi høre om hva vi skulle gjøre hele uka, hadde navnerunde og fikk t-skjorter. Etter det dro vi til Nidelven og så på fugler og dyr ved elven. Vi så et tre som en bever hadde gnagd ned, en tårnseiler, fiskemåker, gråmåker, hettemåker, stokkand, kvinand, kråke, gråspurv, bydue og noen så en rotte.

En bydue i gresset 😉
her er en stokkand som poserte for oss ved nidelva 🙂

Etter det dro vi tilbake til NTNU Vitenskapsmuseet og spiste lunch og så på utstillingen i kjelleren der vi spiste.

Etter lunch dro vi tilbake til Nidelva igjen. Vi fikk litt mudder og skitt til å ha i en boks med vann. Vi letet i vannet etter småkryp og fisk. Vår gruppe fant sju fåbørstemark. Så dro vi tilbake til museet og så på dem i mikroskop.

her er to av markene våre 😀
her ser Martin, Anders og Ragnhild i mikroskopet 🙂

Hilsen Astrid, Ragnhild, Anders og Martin 😛