NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Arnfinn

By Arnfinn Rokne

Hei.

Eg heiter Arnfinn Stendahl Rokne og er prosjektleiar for Sommerlarm. Eg jobbar på Seksjon for formidling der er driv med arrangement og aktivitetar og lagar utstillingar. Eg har studert arkeologi og kunsthistorie og synast vitenskap er utrolig morosamt og spennande.