NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Latinskolen: 1) Hookeria

By Hans K. Stenøien
Noen som bryr seg?
Noen som bryr seg? (Hookeria lucens, foto: Hermann Schachner, Wikipedia Commons)

 

Prof. Dr. Max Fleischer hadde ikke nødvendigvis en spesielt utviklet humoristisk sans. Det forhindret ham ikke fra å gi noen svært unnselige planter navnet Hookeria.

Hookeriales er en planteorden som består av om lag 750 mosearter. Det er en gammel orden, og det har tatt bortimot 100 millioner år å frembringe den artsvariasjonen som vi ser i dag. Evolusjonen har antagelig arbeidet ganske langsomt hos disse plantene.

Artene som inngår i Hookeriales er ikke utpreget promiskuøse. Max Fleischer brukte heller ikke navnet som en ironisk hentydning til hvor unnselig disse plantene er da han bestemte navnet tidlig på 1900-tallet. I stedet ville han antagelig hedre mose-taksonomen William Jackson Hooker som levde drøyt ett hundre år tidligere. Hooker ble udødeliggjort gjennom å få en hel orden av planter oppkalt etter seg, unnselige eller ikke.

WJ Hooker var en ikke ukjent mann i sin samtid, og han ble utnevnt til den første direktøren av Kew Gardens i London. Sønnen hans, Joseph Dalton Hooker, ble likevel enda mer kjent, blant annet som oppdagelsesreisende, som nær venn av Charles Darwin, og som en av grunnleggerne av faget plantegeografi.