NTNU Vitenskapsmuseets blogger

800 millioner år med beskyttelse mot ugjestmildt miljø

By Hans K. Stenøien

Nylig ble beskrivelse av en ekstremt gammel fossil fra Mount Slipper i nordlige Amerika publisert i tidsskriftet Geology. Det viser seg at denne fossilen antagelig representerer en av de tidligste eukaryoter som har benyttet mineraler for å lage skjold som beskyttelse. Lenge før den kambriske eksplosjon for om lag 540 mill år siden, fantes det altså primitive arter som tilsynelatende hadde utviklet en hensiktsmessig måte å beskytte seg mot ugjestmilde forhold på. Dette føyer seg derfor inn i rekken av studier som viser at tidlige dyr nok begynte utviklingen av relativt komplekse strukturer flere hundre millioner år tidligere enn hva man har antatt.