NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Istid 4

By Hans K. Stenøien

Kan arter ha overlevd siste istid i nordlige deler av Europa?

Ice_Age
(Illustrasjon: Wikipedia)

De siste 2,6 millioner år, som hovedsakelig faller inn under den tidsperioden vi kaller Pleistocene, har vært karakterisert av mange og lange istider. Vi lever nå i en mellomperiode med relativt varmt klima (og varmere skal det bli), men helt frem til om lag 11 000 år siden var Skandinavia dekket med kilometertykk is. Man har antatt at ingen arter overlevde siste istid i vår del av verden. Alt liv som finnes i Norge i dag må dermed ha innvandret hit de siste noen tusen år fra områder sør i Europa der artene overlevde istiden.

Men kanskje dette ikke stemmer. For flere arter kan vi nå påvise et mønster for genetisk variasjon innen arter som enklest kan forklares ved overlevelse i nordområder gjennom titusenvis av år. Vi finner for eksempel at i aurskrinneblom (Arabidopsis lyrata), så eksisterer det to sterkt adskilte genetiske grupper i Europa, en nordeuropeisk og en mellomeuropeisk. Den mellomeuropeiske gruppen har etter alt å dømme overlevd siste istid i et refugium i dagens Østerrike eller Tyskland. Det er derimot uklart hvor den nordeuropeiske gruppen har overlevd. Det er ikke helt umulig å tenke seg at den kan ha overlevd i sørlige deler av England, eller kanskje på et nordsjøkontinent, eller kanskje til og med på Island.

Eller kan den ha overlevd langs kysten av Norge? Her trengs mer regning.