NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Intervju om utnytting av utmarksressurser

By Gunnar Austrheim
Intervju i Budalen. Foto: Eva Oye Pedersen
Intervju i Budalen. Foto: Eva Oye Pedersen

Masterstudenter i kulturminneforvaltning fra NTNU var fredag den 13. november på Midttun kafe og pub i Budalen for å gjennomføre kvalitative intervju om utnytting av utmarksressurser. Ti informanter fra Budalen var tilstede, og arbeidet var ledet av historiker og førsteamanuensis Aud Mikkelsen Tretvik.

Les pdf