NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Vilkår for bidragsytere på nettsiden

By Guro Jørgensen

Innsendte privatfoto:

  • Innsendte privatfoto vil bli lagt ut på prosjektets nettside. NTNU Vitenskapsmuseet kan ikke påta seg ansvar for eventuell nedlasting som kan finne sted.
  • Innsendte privatfoto blir lagt ut på prosjektets nettside uten kreditering med mindre du informerer om at kreditering under dine foto er ønskelig.
  • NTNU Vitenskapsmuseet forbeholder seg retten til å bruke innsendte privatfoto i promoteringen av utstillingsprosjektet Fra sans og samling.
  • NTNU Vitenskapsmuseet forbeholder seg retten til å redigere innsendte privatfoto slik at de passer til formateringen av prosjektets nettside og annet promoteringsmateriell.
  • NTNU Vitenskapsmuseet vil slette alle innsendte originale privatfoto når prosjektet avsluttes. Prosjektets nettside vil imidlertid fortsette å eksistere så lenge den blir besøkt av vårt webpublikum.

 

Personopplysninger:

  • NTNU Vitenskapsmuseet  legger ikke ut fullt navn på privatsamlere på våre nettsider, med mindre du opplyser om at du ønsker det. Vi vil kun bruke fornavn, evt. alder og bosted.
  • Hvis du ønsker krediterting under innsendte privatfoto, må du selv ta stilling til hvorvidt du skal bruke fullt navn eller ikke.
  • NTNU Vitenskapsmuseet vil slette alle kontaktopplysninger når prosjektet avsluttes. Prosjektets nettside vil imidlertid fortsette å eksistere så lenge den blir besøkt av vårt webpublikum.