NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Velkommen til Vitenwiki!

By Tove Eivindsen
Skålspenne Foto Arild Juul NTNU Vitenskapsmuseet
Skålspenne i Noas ark-utstillingen. Foto: Arild Juul, NTNU Vitenskapsmuseet.

Er du interessert i å skape kunnskap på nett? NTNU Vitenskapsmuseet inviterer nå videregående klasser på et lærerikt besøk hos oss, der målet er å skrive en vitenskapelig artikkel om en av våre utstilte gjenstander og publisere den på Vitenwiki.

Ved å fokusere på kildekritikk, deling av informasjon på internett samt naturhistoriske og kulturhistorisk gjenstandsmateriale kan vi tilby en annerledes skoledag som fint passer inn i læreplan for norsk, naturfag og samfunnsfag.

Vitenwiki er en del av et pilotprosjekt som ble utført høsten 2010. Dette prosjektet ble gjennomført med økonomisk støtte fra Nettskap 2.0 og med elever fra Thora Storm Videregående skole i Trondheim.

Alle artikler på Vitenwiki er åpne for kommentarer, slik at de hele tiden kan utvides med mer informasjon.

Vitenwiki tar også gjerne mot tips til flere baser og nettressurser vi kan bruke som kilder.