NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Fra sans og samling – om utstillingen

By admin

Utstillingen Fra sans og samling, 11.10.012-5.5.2013

NTNU Vitenskapsmuseet skal til høsten fokusere på temaet «å samle». Det samles på alt fra fjelltopper til fingerbøl, og mange bruker mye tid på hobbyen sin. Hva ligger bak samlergleden – økonomisk verdi, eller nostalgi; pasjon, eller kunnskapstørst; eller er det spenningen ved å lete og finne som er drivkraften?
Vi skal vise et mangfold fra ulike privatsamlinger og også presentere historien bak noen av dem. Og selvsagt skal vi vise fram noen av museets vitenskapelige samlinger også. For hva er egentlig forskjellen mellom privatsamlinger og museumssamlinger?