Vitenskapelige samlinger er viktige for å forstå vår egen kulturhistorie, det biologiske mangfoldet rundt oss og livets historie. Samlingene danner et grunnlag for forskning, men er også viktige i forhold til formidling av kunnskap om vår natur- og kulturhistorie.

De vitenskapelige samlingene ved Vitenskapsmuseet består per i dag av omtrent 2,5 millioner objekter. Objektene kommer inn gjennom forskernes systematiske innsamlinger, lovpålagte undersøkelser, gaver og donasjoner, samt funn gjort av privatpersoner. Objektene omfatter dyr, planter, arkeologiske og etnografiske gjenstander, billedkunst, mineraler, bergarer og i tillegg en del gjenstander fra vår nyere kulturhistorie. I tillegg inngår et stort arkivmateriale som dokumenterer og beskriver både innhold i samlingene og det kulturhistoriske landskapet i vårt distrikt (fornminner, funnsteder o.l.)

Informasjon om samlingene har tidligere vært vanskelig tilgjengelig. Nå er store deler av samlingene digitalisert og blir gjort fortløpende tilgjengelige for allmennheten gjennom internett. Gjennom digitaliseringen av samlingene gjør vi verdifull informasjon fra 250 års samlinger tilgjengelig for allmennheten.

Med denne bloggen ønsker vi å gi dere glimt av hva våre samlinger inneholder. Her kan du lese fakta og spennende historier, få lenker til utdypende informasjon om noen av de objekter vi har i våre samlinger samt få innblikk i noe av arbeidet som gjøres i forbindelse med samlingene i dag.

Om «Dyrenes verden» og de zoologiske samlingene

Tv-Adressa og NTNU Vitenskapsmuseet har sammen laget en nettfjernsynsserie med tittelen «Døde dyr i arkivet». Gjennom ti episoder får seerne de kommende ukene se og lære mer om ulike dyrearter på museet.

Mange av dyrene er, som tittelen røper, ikke utstilt – men befinner seg i Vitenskapsmuseets magasiner. Med godt over 2,5 millioner objekter i samlingene, sier det seg selv at bare en brøkdel til enhver tid er utstilt for publikum.

Denne serien byr derfor på en unik mulighet til å se også noen av dyrene som befinner seg bak kulissene, eller «i arkivet», om en vil.

Den første episoden tar for seg kjempeblekksprutene i spritmagasinet, som ble tatt fram av karet sitt for første gang på femten år tidligere i år.

Det er Per Gustav Thingstad og Jørgen Rosvold fra Seksjon for naturhistorie som forteller om dyrene, i serien som Frank Lervik fra Tv-Adressa har laget.Naturhistoriske samlinger er grunnsteinen for å forstå biologisk mangfold og livets historie. De danner et veldig godt grunnlag for biologisk forskning og er viktige objekter for formidling av kunnskap om jordas dyreliv.

De zoologiske samlingene på NTNU Vitenskapsmuseet inneholder nesten en million objekter. Noen av disse er utstoppet eller tørket og har i lang tid blitt vist fram i forskjellige utstillinger her på museet og rundt om i landet. Andre brukes mest til forskning og finnes bare som skjelletter, ligger nedfrosset eller de er våtberedt på glass og i ulike beholdere.

Objektene har blitt samlet inn i over 200 år og har kommet inn som gaver, løsfunn eller via systematiske innsamlinger. Flere av objektene finnes i dag bare som museumseksemplarer og er derfor veldig verdifulle. Mange er samlet inn langt tilbake i tid ved andre samfunnsforhold og ville vært umulig, og ofte uønskelig, å få innsamlet i dag.

Her kan du lese fakta og spennende historier, og få lenker til utdypende informasjon om noen av disse dyrene fra hele verden.

For mer informasjon om de zoologiske samlingene