Et av formålene til Norsk polychaetforum er å bidra med kompetanse og kunnskap om flerbørstemark til fagmiljø og studenter. Utarbeidelse og formidling av identifikasjonsnøkler og praktiske guider som kan hjelpe med identifikasjon av ulike grupper er et siktemål med dette.

På denne siden legger vi ut identifikasjonsguider som er produsert av oss.

Identifikasjonsguider:

  • Guide to identification of Lumbrineridae (Polychaeta) in Norwegian and adjacent waters, November 2011. Download pdf.
  • Guide to identification of Flabelligeridae (Polychaeta) in Norwegian and adjacent waters, April 2011. Download pdf.