Dividalen landskapsvernområde i Målselv kommune, Troms fylke, ligger i dalen på vei opp mot Dividalen nasjonalpark nær grensen mot Sverige.Fra gammelt av er dette et samisk område. Jordbruket har satt sitt preg på dalen siden 1800-tallet. Skogen er tydelig preget av ulike kulturspor, men den har og et stort biomangfold med sjeldne lav og sopp. I dag er Dividalen også et populært tur- og jaktområde.

Det er Tromsø Museum som har ansvaret for dette delprosjektet i DYLAN.

Blog in Blog: There are no posts that match the selection criteria.