Budalen landskapsvernområde i Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag er ett av 20 nasjonalt utvalgte kulturlandskap. Dalen har vært et viktig område for jernutvinning i forhistorisk tid.

I dag er det seterbruket som preger landskapet.

NTNU Vitenskapsmuseet har hovedansvaret for dette delprosjektet i DYLAN.

Blog in Blog: There are no posts that match the selection criteria.