NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Under isen!

By Magni Olsen Kyrkjeeide

Den artigste nyhet denne uka kommer fra Canada. Der har forskere fra Universitetet i Alberta undersøkt et område nylig smeltet frem fra en isbre som er i ferd med å minke i størrelse. Der fant de store mengder plantemateriale som var svart og så dødt ut, men det var også noen deler som så grønne ut. Det grønne kom selvfølgelig fra moser. De tok med seg materialet inn i et veksthus og der begynte det å vokse!

Omtrent ved den gule pila på kartet ble materialet samlet. Foto: Google Maps

Mosematerialet har blitt datert til å være mer enn 400 år gammelt. Det ble antakeligvis islagt under den lille istiden som varte fra 1550-1850. Disse mosene har altså overlevd under isen i mer enn 400 år! Utrolig hardføre planter disse mosene. Et interessant spørsmål nå er jo hvor lenge de kan overleve slik… Vi vet jo at det var mye is her til lands for noen tusen år siden. Man er nå sikker på at det fantes isfrie områder i Norge, for eksempel på Andøya. Det er spennende å finne ut hva som kan ha overlevd istiden i isfrie områder, men hva om noe også overlevde under isen?

Fjellfiltmose vokser også i Norge, men hvor lenge har dagens bestander vært her? Foto: Cathrine La Farge

Til sammen fire arter ble dyrket frem på laben i Alberta. Alle fire finner vi også i Norge (trådklokkemose Encalypta procera, putehårstjerne Syntrichia ruralis, puteplanmose Distichium capillaceum og fjellfiltmose Aulacomnium turgidum). Fjellfiltmose var den som klarte seg best. Den vokser ofte i litt fuktige nedsenkninger på fjelltopper. Det er dermed lett å forstille seg at det kan ligge trygt og godt under et isdekke. Kanskje kan den ligge slik i tusenvis av år!

Dette er vel det nærmeste vi kommer en tidsmaskin. Tenkt å legge seg under en isbre, stoppe all kroppslig aktivitet og våkne opp igjen frisk og rask om 400 år?!