NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Er du min type?

By Magni Olsen Kyrkjeeide

I dag har jeg stjålet slagordet til blodbanken. Det er ikke blodtyper jeg tenker på (som moser selvfølgelig mangler), men artstyper. Når nye arter beskrives for vitenskapen velges det ut et individ som er nomenklatorisk type for orginalbeskrivelsen. Altså, alle beskrevne arter skal ha en type (et individ) som hører til beskrivelsen av navnet. En slags prototype for arten. Dette ble påbudt i botanikken etter 1930, mens zoologene var litt treigere og innførte dette i 1958.

Typemateriale oppbevares ofte på musum eller andre institusjoner med vitenskapelige samlinger. Typene er tilgjengelig for andre, vanligvis taksonomer, som ønsker å se på materialet. Det kan være nødvendig om man skal selv skal beskrive en ny art – kanskje man har funnet det samme? Eller når en slekt skal revideres – er for eksempel samme art beskrevet flere ganger?

Under er en veldig fin film som viser hva en type er (den handler om en billetype, men samme prinsipp gjelder for mose…):