NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Ny rapport:DYLAN i Dividalen / Dieváidvuovdi

By Per Sjøgren
Utsikt från skogsgränsen på Jiertta mot Skakteraasen och Skakterdalen 8 mai 1914. Foto: Renbeteskommissionen S-afdelning. (8. V. 14. S-afd.)
Utsikt från skogsgränsen på Jiertta mot Skakteraasen och Skakterdalen 8 mai 1914. Foto: Renbeteskommissionen S-afdelning. (8. V. 14. S-afd.)

Rapporten om Dividalen är nu tillgänglig: DYLAN i Dividalen / Dieváidvuovdi. Författare:  Per Sjögren, Andreas Kirchhefer, Dikka Storm, Ingrid Sommerseth, Karl Frafjord och Arve Elvebakk. En pdf-fil av rapporten kan lastas ner här: DYLAN i Dividalen