NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Ny art for norske farvann fra de store dyp

By Jussi Evertsen

I forbindelse med MAREANO sine undersøkelser av havdypet utenfor Andøya i 2007 ble det gjort en del rekke interessante funn av bunndyr ikke før sett i norske farvann. Nakensneglen Doridoxa ingolfiana, en dyphavsart tidligere kun funnet utenfor kysten av Grønland, Island og Færøyene, dukket opp i det innsamlede materialet, og representerer et nytt funn for norsk marin fauna.

MAREANO er et samarbeidsprosjekt mellom Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Statens kartverk Sjø som kartlegger biologisk mangfold og naturtyper i norske kyst- og havområder. Du kan lese mer om MAREANO og funnet av Doridoxa infolfiana her. I undersøkelsene utenfor havypet utenfor Andøya i 2007, fant de denne nakensneglen på 881-907 meters dyp i lokaliteten Bleiksdjupet.

Doridoxa ingolfiana ble første gang beskrevet av den danske naturhistorikeren Rudolf Bergh i 1899 fra den danske Ingolf ekspedisjonen som i 1895 og 1896 undersøkte havområdene mellom Grønland og Island. Det skulle gå over 70 år før den igjen ble observert, denne gangen av en annen dansk naturhistoriker,Henning Lemche, som gjenfant den også utenfor Grønland. I sin undersøkelse ble det gjort grundigere beskrivelser av arten, og gode illustrasjoner ble senere gitt ut i Just & Edmunds (1985). 30 år senere ble den funnet på dypt vann utenfor Færøyene (Sneli et al. 2005). D. ingolfiana tilhører en gruppe pre-doride nakensegler som mangler tydelig gjellebusk på ryggsiden. Dette kan tyde på at dette er art som er tilpasset et levevis på bløtbunn. Kroppen er lang og smal, der ryggsiden er dekket av en kraftig kappe dekket med små ryggtuberkler – men ryggsiden fremstår som nesten glatt hos fikserte individer. På framsiden der kappa dekker over hodet stikker det frem to tydelige laminate rhinoforer med god avstand til hverandre som tydelig kan lukkes inne i rhinoforslirene. Hodet har to store og kraftige lober som går i ett med kappa som dekker framsiden. Kroppsfargen hos levende indivder se ut til å være gjennomsiktig hvit der tarmsystemet gir dyret et brunaktig fargeskjær. De få funnene av arten tyder på at at den har en størrelse mellom 7-12 mm.

Arten ser ut til å trives i kaldt vann rundt 0 grader Celsius og funnet fra 200-900 meters dyp. På grunn av sine primitive trekk ser det ut til at D. ingolfiana tilhører en egen gruppe nakensnegler, men den har en usikker taksonomisk plassering (Shchrödl et al. 2001).

Referanser:

Bergh R (1899) Nudibranchiate Gastropoder. Den danske Ingolf-Ekspedition. 2(3):1-46

Just H, Edmunds M (1985) North Atlantic nudibranchs (Mollusca) seen by Henning Lemche, with additional species from the Mediterranean and the northeast Pacific. Ophelia supplement 2: 1-170

Schrödl M, Wägele H, Willan R (2001) Taxonomic redescription of the Doridoxidae (Gastropoda: Opisthobranchia), an enigmatic family of deep water nudibranchs, with discussion of basal nudibrach phylogeny

Sneli J-A, Schiøtte T, Jensen KR, Wikander PB, Stokland Ø (2005) The Marine Mollusca of the Faroes. Supplementum 42, Føroya Fróðskaparfelag