NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Miljøagenter!

By Magni Olsen Kyrkjeeide

Mose og miljø er i vinden om dagen. Mose tar opp vann og næringsstoffer direkte gjennom blad og stengel. Dette gjør at de tar de inn alt som befinner seg i omgivelsene rundt, også miljøgifter, og blir altså supre miljøagenter.

Ranablad skrev tidligere i høst om en masterstudent fra NTNU som skal bruke mose til å forske på tungmetaller i Rana. Hun har hengt ut 29 nett med moser hvor mengde opphopede tungmetaller skal måles etter to måneder. Mosene er samlet ved Jonsvannet i Trondheim og behandlet med saltsyre for å tømme dem for allerede opphopede tungmetaller. Resultatene skal gi informasjon om forurensing i forbindelse med tungindustri.

Forrige uke kom nyheten «Etasjemosen søker ny jobb» ut på Klima- og forurensningsdirektoratet. Etasjemose er en veldig vanlig art i hele landet og ble tidligere brukt som tettemasse mellom stokkene i laftede hus. Nå laftes det lite her til lands, men arten er fortsatt veldig nyttig. Fra 1977 har arten blitt brukt til å overvåke forurensning. Dette fordi den tar opp miljøgifter som er i luften som igjen enkelt kan måles i arten fra år til år fordi den vokser i etasjer. En etasje tilsvarer ett år, derav navnet, selv om Klima- og forurensningsdirektoratet nå syns «miljøovervåkermose» er et mer treffende navn. Det spørs om navnekomiteen for moser blir med på det…

Etasjene hos estasjemose er veldig tydlige og siden en etasje er veksten for ett år, kan man måle forurensning for hvert år. Foro: Sigmund Lie