NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Svar på quiz!

By Magni Olsen Kyrkjeeide

Hvorfor i alle dager er en liten del av veggen på bygningen fullstendig dekket med mose mens resten nesten er mosefritt?

Jo, det er nemlig hull i takrenna over denne flekken. Det lekker derfor vann ned på asfalten når det regner og vannet spretter opp på veggen. Dette gir ekstra mye fuktighet akkurat her og dermed veldig gode vekstvilkår for moser.

Hull og generelt dårlig standard på takrenne akkurat over moseflekken. Ingen tilfeldighet at det gror så godt her. Foto: Magni Olsen Kyrkjeeide

Grunnen til at det vokser mer mose på fuktige steder er fordi mose tar opp vann og næringsstoffer via bladene og stengelen. De mangler nemlig røtter og indre ledningsvev for vanntransport som karplantene har. Karplanter er derfor ikke så avhengig av luftfuktighet som moser, fordi de henter opp det de trenger fra bakken. Moser har noe som kan ligne litt på røtter, men disse kalles rhizoider og brukes til forankring, ikke vannopptak. Noe å klore seg fast med kommer også godt med hvis man vokser på murvegg som på bilde over.

Når man er avhengig av omgivelsene sine for næringstilførsel, blir det viktig å slå seg ned et sted med tilstrekkelig mengder av det man trenger. Derfor er også mosediversiteten høy i områder med høy luftfuktighet, som på vestkysten av Norge og Storbritannia. Her finnes en del arter vi kaller oseaniske, nettopp fordi de bare finnes langs kyst med høy luftfuktighet. Mange av disse artene finner vi igjen langs kysten av Nordvest-Amerika, hvor det også er store mengder nedbør.

Det er spesielt arter som er dårlig tilpasset uttrøking som vokser i særlig fuktige habitater, som for eksempel i fossesprutsoner hvor det er jevn tilførsel av vann eller i myr hvor det også er veldig vått.

Takk til Anne for gode forslag og riktig svar på quizen!