NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Slik lever havets mordersnegler

By Torkild Bakken

Overskriften er lånt fra et oppslag på nrk.no om hvordan nakensnegler lever. Det er hyggelig å se omtale av arbeidet vi gjør i media. Denne gangen en velskrevet artikkel om nakensneglers levevis.

Journalisten, Einar Yohsuke Kosaka i NRK, har tatt frem både fødevalg og forsvarsmekanismer, og har intervjuet Jussi om ulike tema. Artikkelen er velskrevet og inneholder mye god informasjon, inkludert en del faktastoff om nakensnegler. Journalistens egne bilder er gode og belyser flere av momentene som er omtalt i artikkelen.

Les artikkelen på nrk.no og på forskning.no