NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Flerbørstemark fra MAREANO får oppmerksomhet i media

By Torkild Bakken

Flere nye arter og mye ny informasjon er noen av resultatene så langt i forbindelse med studiene av flerbørstemark fra Norskehavet. Noe av dette er omtalt i en artikkel på mareano.no som har ført til oppslag i NRK.

Faksimile fra nrk.no

Det er hyggelig med oppslag i media om børstemark og de prosjektene vi har. Denne gangen hadde det bakgrunn i en artikkel på mareano.no om prosjekter vi har i gang der materiale fra blant annet MAREANO inngår. Flere eksempler på nye arter og ny kunnskap er trukket frem i bakgrunnsartikkelen. Blant de viktige aspektene ved materialet fra MAREANO er at det er nylig samlet inn og en del av det er fiksert på sprit. Det siste gir mulighet for genetiske studier. I tillegg er individene er godt fiksert, de er hele og alle karakteristiske detaljer i behold. Dette materialet bidrar til mye ny kunnskap og gir verdifull informasjon om det biologiske mangfoldet i et veldig spennende område i våre havområder.

Også det øvrige Norskehavsmaterialet vi har tilgjengelig er et verdifullt bidrag ved at det er rikelig med individer. Det er vi ikke bortskjemt med, alt for ofte er bare en håndfull individer tilgjengelig fra hver art. Til rebeskrivelsen Ophelina opistobranchiata hadde vi hele 18 000 individer tilgjengelig.

Artikkelen på mareano.no presenterer også informasjon om flerbørstemark og roller de har i økosystemet. Vi anbefaler lesing av bakgrunnsartikkelen, gjengivelsen til NRK Troms og Finnmark inneholder en del unøyaktigheter. Innslaget fra NRK Nordland er en reportasje om funnene.

Lenke til oppslag på nettsidene til NRK Troms og Finnmark

Lenke til oppslag på nettsidene til NRK Nordland