NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Arkitekter for en dag…

By Guro Jørgensen

I dag har vi sett mange stilige byggverk her på NTNU Vitenskapsmuseet. Etter å ha lært av arkitektstudent Fredrik at trekantformen er en grunnleggende form i mye arkitektur, bygget vi selv. Først av spaghetti, og etterpå av tre-lekter som vi kledte i fine farger ute på plena. Det krevde både konsentrasjon, strategi og teamwork. Til slutt var det en halvtime til overs som alle kunne bruke til det de ville. Noen gikk i utstillingene, noen satt foran PC`en og noen spilte ball ute.