NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Nicomache lokii – en ny art Maldanidae fra geotermiske områder i Norskehavet

By Torkild Bakken

Geotermiske områder på dypt vann er kanskje mest kjent fra andre hav enn vår egne nærområder. Disse områdene er kjent for å være spesielle habitater som inneholder et stort antall arter vi ikke finner andre steder. Når slike områder oppdages i Norskehavet er det spesielt interessant å se om disse også inneholder særegne arter. Flerbørstemark i gruppa Maldanidae er mest kjent for å leve nedgravd i bløtbunn. Den nye arten som er funnet her, Nicomache lokii, er derimot en viktig bygger av fysisk struktur i habitatet den lever i.

De siste årene har Senter for Geobiologi ved Universitetet i Bergen drevet undersøkelser av geotermiske bunnhabitater langs midthavsryggen mellom Island og Svalbard. Flere typer geotermiske habitater er funnet og kartlagt. Disse viser seg å inneholde mange arter som er spesielt tilpasset habitatene. Ved en lokalitet ble det gjort funn av store mengder av en børstemark – en maldanid som viste seg å være en ny art for vitenskapen. Lokaliteten har fått navnet Lokeslottet etter guden Loke fra norrøn mytologi. Lokeslottet ligger på 2350 m dyp på Mohn-ryggen nord for Jan Mayen.

Nicomache lokii, en ny art og representant for vent fauna i Norskehavet. Foto: Jon A. Kongsrud.

Den nye maldaniden har fått navnet Nicomache lokii, etter stedet den er funnet. Dette er en art som er spesielt tilpasset det svovelrike habitatet. Den viser seg også å være en viktig strukturbygger. De opptil 20 cm lange rørene marken lever i bygger den fysiske strukturen i habitatet. Det betyr igjen at den bygger viktige leveområder for andre arter, og den kan derfor kalles en nøkkelart i dette systemet. Den nye arten er beskrevet av Jon Anders Kongsrud fra Universitetsmuseet i Bergen, og Hans Tore Rapp fra Senter for Geobiologi.

Nicomache lokii lever av å beite på bakteriematter av svovelbakterier omkring rørene. Artikkelen dokumenterer bakterier i tarmen som omsetter svovelbakteriene. Det er derfor tydelig at arten er tilpasset det spesielle habitatet.

 

Referanser:

Kongsrud JA, Rapp HT. 2012. Nicomache (Loxochona) lokii sp. nov. (Annelida: Polychaeta: Maldanidae) from the Loki’s Castle vent field: an important structure builder in an Arctic vent system. Polar Biology 35: 161-170. DOI: 10.1007/s00300-011-1048-4

Pedersen RB, Rapp HT, Thorseth IH, Lilley MD, Barriga F, Baumberger T, Flesland K, Fonseca R, Fruh-Green GL, Jorgensen SL. 2010. Discovery of a black smoker vent field and vent fauna at the Arctic Mid-Ocean Ridge. Nature Communications 1: 126. DOI: 10.1038/ncomms1124