NTNU Vitenskapsmuseets blogger

En allrounder som liker det sure!

By Magni Olsen Kyrkjeeide

En veldig vanlig art i Norge er furumose Pleurozium schreberi. Den vokser i en rekke typer skog, i hei og beitemark fra lavlandet til fjellet, i engvegetasjon og på fattig myr. Det eneste den ser ut til å ikke like er dyp skygge og de mest baserike habitatene. Det virker som det kan lønne seg å trives i sure omgivelser også, for furumose er ikke bare vanlig i Norge, men finnes i hele Europa, Asia, Nord-Amerika, Mellom-Amerika og Sør-Amerika.

Furumose er ganske lett å kjenne igjen. Den er forgreinet og har en rød stamme som synes godt gjennom lysegrønne blader. Arten kan bli flere cm og er dermed en ganske stor mose. Den kan ligne litt på etasjemose Hylocomium splendens, men etasjemose har dobbel forgreining mens furumose har enkel forgreining . Furumose har i tillegg oval form på stammebladene, ofte med en liten påsatt spiss.

Furumose er en veldig vanlig art i Norge. Her vokser den sammen med to andre vanlige arter, nemlig etasjemose og engkransmose (henholdsvis øverst i venstre hjørne og til høyre på bildet). Foto: K. Hassel.

En art furumose lett forveklses med har ikke uten grunn fått det norske navnet narremose Pseudoscleropodium purum. Men fortvil ikke, kikker man litt skikkelig på den ser man at narremose har grønn stengel, ikke rød.

Ikke la deg narre av denne, for selv om stammen kan se litt rødlig ut ved første øyekast er den egentlig grønn. Foto: K. Hassel

En art som er helt annerledes enn furumose, men veldig lik i navnet er furutorvmose Sphagnum capillifolium. Det er en torvmose og ser derfor ut som en torvmose. Den kan derfor ikke forveksles med furumose på noe som helst måte bortsett fra at de begge er bladmoser.

Furutorvmose ser naturligvis ut som en torvmose. Foto: Juatta Kapfer (hentet fra http://ju-bryophytes.blogspot.com/2009/09/sphagnum-capillifolium-ssp.html).