NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Identifikasjonsguide til Lumbrineridae

By Torkild Bakken
Lumbrineridae

Lumbrineridae er en gruppe flerbørstemark representert med omtrent 20 arter i norske farvann. Dette er en gruppe som krever dissekering av kjever for å fastslå sikker identitet til de fleste artene. Arbeid med denne gruppa over flere tiår har gitt en god oversikt over artene som er representert, men enda er det uløste spørsmål før vi har kunnskap om en fullstendig diversitet innen familien i norske farvann.

Det er Eivind Oug fra NIVA som har lang erfaring med denne familien. Han har studert artene av lumbrinerider siden 1980-tallet, hovedsakelig i våre farvann, men også i et internasjonalt perspektiv. Arbeid med materialet fra dype deler av Norskehavet de siste årene har bidratt med en større oversikt over gruppen i norske farvann.

Tidligere var det grunnere områder langs kysten og fra overvåking fra oljeinstallasjoner som har hatt fokus. Artene fra de grunne områdene er derfor relativt godt kjent. Allikevel er det utfordringer med artskarakteristikker og dermed identifisering. Dette gjelder både i grunne områder, men spesielt i dyphavsområdene i Norskehavet.

Vi har de siste tre årene hatt ulike prosjekter der vi studerer diversitet av ulike grupper flerbørstemark fra dypt vann i Norskehavet. Eivind har gjennom dette sett på lumbrinerider.

Deler av arbeidet med denne identifikasjonsguiden er finansiert av oljeselskapet ENI, og fra Norsk dypvannsprogram gjennom et initiativ fra Det norske vitenskapsakademi.

Identifikasjonsguiden kan lasts ned her.