NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Fisken Blub 1

By Arnfinn Rokne

 Stingsilda Blub 1 avgikk desverre med døden i dag, men fikk en verdig begravelse ved Ilabekkens bredd. Rasmus, Brage, Oda, Emilie og Fride sørget for å reise et minnesmerket over denne ukjente helten i vitenskapens historie.