NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Børstemark fra Skagerrak strekkodes

By Torkild Bakken

Barcode of LifeArtsprosjektet har en målsetning om at individer som samles under prosjektet som er gitt støtte skal gjøres tilgjengelig for DNA barcoding. DNA barcoding, eller strekkoding, vil hjelpe til med å gjøre genetiske identifikasjoner mulig basert på et enkelt standard DNA-fragment.

Prosjektet i Skagerrak der vi leter etter nye arter børstemark, og ønsker å finne “gamle” arter med usikker taksonomi er det første prosjektet i Norge som systematisk jobber med DNA barcoding på børstemark. Under feltarbeidet som ble gjennomført i Skagerrak i slutten av mai, ble individer forløpende plukket ut til barcoding.

Fotografering av flerbørstemark
Individer av flerbørstemark blir plukket ut til DNA barcoding og fotografert under tokt i Skagerrak. Foto: Torkild Bakken/NTNU Vitenskapsmuseet

For at materialet som samles inn til DNA barcoding skal ha best mulig kvalitet er det en fordel at individene plukkes og fikseres direkte til formålet umiddelbart. I mange sammenhenger er ikke dette gjennomførbart, men under toktet i mai var det tilrettelagt nettopp for dette. I og med at vi ønsket å studere noe av materialet direkte fra sortering på dekk, hadde vi mulighet til å plukke ut individer som ble fotografert og tatt vevsprøver av med en gang. Så mange arter som mulig, og flere individer helst fra ulike lokaliteter, ble plukket ut. Ikke alt var mulig å sette presist artsnavn på i felt, men referanseindividene vil bli gitt en sikker identifisering siden.

Individene som ble plukket ut ble fotografert, en vevsprøve tatt av, og resten av individet fiksert som referanseindivid (voucher). Vevsprøver og de fleste referanseindividene blir oppbevart ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, mens enkelte individer blir oppbevart ved Bergen museum, Universitetet i Bergen og ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Resultatene fra DNA barcoding i Skagerrak-prosjektet blir en del av barcoding av børstemark i Norge, et større prosjekt som er i ferd med å bli etablert.

Lenke til Artsprosjektet

Lenke til NorBOL (Norwegian Barcoding of Life)