NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Vokt dem for mosen!

By Magni Olsen Kyrkjeeide

Det er en gjeng moseslekter som er skumlere enn andre. Ville du for eksempel møtt en glefsemose (Cephalozia) dypt inne i skogen sent på kvelden? Det finnes hele 10 arter i denne fryktinngytende slekta i Norge. Storglefsemose (Cephalozia affinis) er kanskje er den skumleste av dem, mens det er lettere å forsvare seg mot blygglefsemose (Cephalozia leucantha). En annen art det kan være verdt å merke seg før man skal ut på tur, er piggtrådmose (Blepharostoma tricophyllum). Den vokser gjerne på døde stokker, så pass deg neste gang du skal forsere tømmerstokker eller finne et passende sittested mens matpakka spises.

Bladene til piggtrådmose er delt opp i tre til fire fliker som er kun en celle i bredden. De sitter rundt stengelen, som derfor ut som piggtråd. Foto: Kristian Hassel

Lurer du på hvor store piggene er? Planten i seg selv kan bli 1,5-2 cm lang og “piggene”, som egentlig er oppflikede blader, er en celle tykke og noen celler lange. Glefsemosene kan faktisk bli hele 3 cm lang. Kanskje ikke så skummelt allikevel, så selv om navnet i det minste er fryktinngytende, anbefales lupe hvis du vil ut å hilse på disse barske mosene.