NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Identifikasjonsguide til Flabelligeridae

By Torkild Bakken
Flabelligeridae. Fra Støp-Bowitz 1948

Arbeid med flere grupper børstemark i Norskehavet har resultert i en oversikt over kjente arter i familien Flabelligeridae. Et av resultatene er en identifikasjonsguide til kjente arter i familien i norske og tilstøtende farvann. Guiden er illustrert og er fritt tilgjengelig.I 2009 startet vi et prosjekt der vi tok for oss børstemark i fire familier i Norskehavet. Prosjektet tok utgangspunkt i museumsmateriale samlet inn på stasjoner dypere enn 600 m. En av disse familiene var Flabelligeridae. Samtidig sammenlignet vi det aktuelle materialet med den kunnskapen vi har om artene i familien på sokkelen og langs kysten.

På bakgrunn av dette arbeidet er det utarbeidet en identifikasjonsguide til alle artene i familien som er kjent fra norske farvann. I tillegg er det inkludert noen få arter som forekommer i nærliggende farvann, som sørlige Nordsjøen og det vestlige Barentshavet. Dette er arter en bør være oppmerksom på ved identifikasjon av flabelligeridae-arter i norske områder.

Prosjektet er gjennomført med økonomisk støtte fra Norsk dypvannsprogran, fasilitert gjennom Det norske videnskapsakademi, og fra oljeselskapet ENI Norge.

Vi håper guiden blir tatt i bruk og at vi får tilbakemeldinger på hvordan den fungerer.

Identifikasjonsuiden kan lastes ned her.