NTNU Vitenskapsmuseets blogger

Tritonia lineata – gjenfunnet etter 133 år

By Jussi Evertsen

Feltarbeidet i Gulen i mars i år førte ikke bare med seg helt nye arter for norske farvann, men også gjenoppdagelse av nakensnegler som lenge har holdt seg skjult i gamle beskrivelser.

Tritonia lineata (foto Christian Skauge)

I 1878 gav Georg Ossian Sars ut “Bidrag til Kunskaben om Norges arktiske Fauna”, et omfattende bind om bløtdyr fra Finnmark i nord til Oslofjorden i sør. Her nevnes også et meget spesielt funn fra Florø under navnet Tritonia lineata. Dette er en art som er utbredt i atlantiske farvann fra Middelhavet nord til Sveriges vestkyst, og som fram til nå kun har hatt denne ene registreringen som er over 133 år gammel.

Tritonia lineata har som de fleste andre tritonider en 3-4 cm lang og flat kropp med forgreinede cerata langs kanten på kroppen. Den skiller seg fra de andre artene (Tritonia hombergi og Tritonia plebeia) ved at den har en nesten gjennomsiktig hvit kropp med to hvite linjer som går fra hodet og langs ryggsidens kanter ned til halen. Man har lenge antatt at den som sine nære slektninger spiser på dødningehånd, men i engelsk litteratur mistenkes den å spise på andre koralldyr slik som Sarcodictyon.

Dette var en art vi lenge har lengtet etter å finne igjen, i og med at Gulen ligger såpass nærme Florø der den i første omgang er nevnt for våre farvann. På feltarbeidets siste dag kom Christian Skauge opp fra dykk med et meget fornøyd glis bak dykkemaska og kunne vise oss en nudiboks med en liten hvit snegl som klatret rundt langs kanten. Endelig – etter 133 år kunne vi ta av oss lua for GO Sars sitt funn.

Vi må oppdatere bloggen vår med info fra Bjørnar Nygård som faktisk har funnet arten under et dykk 22 mars 2009 ved Austevoll utenfor Bergen. Her er link til hans observasjon av Tritonia lineata.