NTNU Vitenskapsmuseets blogger

22. mars 2011

By Lise Mariann Alsli

Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

Velkommen til oss!

NTNU Vitenskapsmuseet har nå gleden av å ønske din klasse velkommen til en annerledes skoledag der dere får lære om utfordringer i forhold til kildekritikk, innsikt i hva som er sikre kilder samt deling og rettigheter på informasjon funnet på internett.

Vitenwiki er et halvdagsopplegg for videregående klasser. Elevene jobber i «team» som fokuserer på museets gjenstandsmateriale og deretter benytter nettkilder aktivt for å finne mer informasjon om utvalgte gjenstand. Elevene deles inn i team på 3-4 elever. Disse teamene fordeles på 5 mac-stasjoner. Hver klasse må derfor deles inn i to gjennomføringer for å få det til å gå opp. Hvert team skriver en artikkel ut i fra en valgt gjenstand de finner i utstillingene våre. Resultatet, en artikkel med bilder og henvisninger, blir lagt ut her på Vitenwikis nettsider.

Prosjektet passer fint å knytte opp mot norskfaget, naturfag og eldre historie men vi er åpne for alle klasser som finner dette interessant både i forhold til tema og metode.

Benytt sjansen til en annerledes historie- eller naturfagdag.
Lær mer om kildebruk og referanseføring.
Bli med på å skape en nettbasert kunnskapsbase.

  • Varighet: Ca. 3-4 timer
  • Antall elever: 15-20 elever (En klasse deles i to grupper)